Ik ben sinds 1997 werkzaam als bedrijfsarts. In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan binnen alle branches, heb de verschillen tussen de verschillende branches ervaren maar toch ook grote overlappen gezien van de problematiek waarmee bedrijven geconfronteerd worden.

Zowel voor grote-, middelgrote- als MKB-klanten heb ik bedrijfsgeneeskundige zorg in de breedste zin van het woord geleverd. Voor bedrijven met meerdere vestigingen in (en buiten) Nederland heb ik ook de rol als coördinerend bedrijfsarts vervuld en dus veel geschakeld met collega’s in het land. Het blijft steeds weer een mooi doel om neuzen van verschillende partijen dezelfde kant op te krijgen. Communiceren blijft hierin het sleutelwoord. Over gemaakte afspraken ontstaan vaak misverstanden dus vaak adviseer ik om de afspraken schriftelijk met elkaar vast te leggen en te zorgen dat ze de SMART-criteria (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) kunnen doorstaan!

Naast het bedrijfsartsenwerk ben ik 5 jaar manager geweest binnen een grote arbodienst en heb dus ook zelf te maken gehad met verzuim van mijn mensen. Ik zal me dus in een groot aantal gevallen kunnen verplaatsen in jullie problemen.

Ik stel het op prijs als er direct gecommuniceerd wordt en zal zelf ook mijn best doen om mijn adviezen zo direct en helder mogelijk te verwoorden. Indien mijn advies niet duidelijk is of er zijn nog steeds vragen nadat ik iemand gezien heb dan hoop ik dat we door verder (telefonisch) overleg zaken helder kunnen krijgen voor alle partijen. Ik zal met name aangeven wat iemands mogelijkheden zijn en zal leidinggevenden proberen te stimuleren om mensen bij het arbeidsproces betrokken te houden. Een werkgever heeft een mooi medicijn en dat heet ‘Arbeid’!